logo                                               

                  Ook voor de zorg van morgen

 

Stichting Plekzat

Op 4 februari 2009 hebben we Stichting Plekzat opgericht om weekenden en vakanties te organiseren voor jeugd van 4 tot 18 jaar met een gedragsstoornis. Nu, jaren verder, kunnen wij zeggen dat het organiseren van weekenden en zomervakanties voor de jeugd nog steeds een succes is. Stichting Plekzat vangt kinderen op die vallen onder de jeugdwet (gemeenten) als onder de WTZi (WLZ-cliënten). We vallen we onder de inspectie van de Gezondheidzorg & Jeugd, ISO 9001:2015-gecertificeerd en beschikken over het HACCP certificaat (voedselveiligheid kleinschalige woonvorm). 

De diensten van Stichting Plekzat

Naast de weekenden en vakantieweken in ons logeerhuis (soms ook wel "zorgboerderij" genoemd, hoewel we geen agrarische achtergrond hebben) woner er ook maximaal 12 kinderen in ons wooninitiatief (betreft een gezinshuis met perspectief, geen crisisplek). We hebben gemerkt hoe belangrijk een stabiele en veilige woonplek is voor kinderen die het nodige al hebben meegemaakt. Ons gezinshuis is dan ook uitgegroeid tot het groot en belangrijkste onderdeel van onze diensten. Tevens bieden we ambulante begeleiding aan jeugd bij ouders thuis. Ook zijn we gestart met het geven van naschoolse opvang en zijn er plannen om onderwijs te gaan verzorgen. Wij hebben gezien dat veel jeugd thuis zit, terwijl wij vinden dat ieder kind recht heeft op een passend stukje onderwijs.

                                                            

 

 

Onze kracht

Omdat we met kleinere (sub)groepen werken en veel persoonlijke begeleiding geven, kunnen we permanent toezicht bieden en is er ruimte voor individuele aandacht. Spelenderwijs proberen wij de jeugd sociale vaardigheden bij te brengen. We bieden structuur maar vinden het vooral belangrijk dat het kind gewoon kind mag zijn.

 

Promotievideo's

Klik hier voor de nieuwe promotievideo van Stichting Plekzat in Alteveer!!

 

Klik hier voor de promotiefilm van ons voormalig pand in Assen.

 

 

Wachtlijst: Ondanks dat onze naam anders doet vermoeden, hebben we helaas een (lange) wachtlijst en kunnen we geen nieuwe cliënten aannemen. We doen ons best om u door te verwijzen naar andere zorgaanbieders in de regio.